Η Societe Generale θα καταργήσει το 2012 περισσότερες από 1.500 θέσεις εργασίας στη θυγατρική της χρηματοδοτική και επενδυτική εταιρεία, οι 880 από τις οποίες στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε γαλλική τράπεζα.

Μειώνοντας τον όγκο των δραστηριοτήτων της, η Societe Generale ακολουθεί το παράδειγμα των άλλων δύο γαλλικών τραπεζών BNP Parisbas και Credit Agricole «για να αντιμετωπίσει τις αναταράξεις στο οικονομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο».

Όσον αφορά τις 880 θέσεις εργασίας που θα καταργηθούν στη Γαλλία, υπεγράφη σχετική συμφωνία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για «να οριστεί το σύνολο των συνοδευτικών μέτρων και των κοινωνικών εγγυήσεων για τους εργαζόμενους» που επηρεάζονται.

«Το σχέδιο θα εφαρμοστεί από τις αρχές Απριλίου χωρίς να υπάρξουν απολύσεις και αναγκαστικές αποχωρήσεις», διαβεβαίωσε η διεύθυνση της τράπεζας επισημαίνοντας ότι «υπάρχει η δυνατότητα μετάταξης των εργαζομένων στη λιανική τράπεζα». Αντίθετα δεν έχει γίνει καμία δέσμευση για το προσωπικό που επηρεάζεται από τις καταργήσεις θέσεων στο εξωτερικό.