Η SoftOne, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Olympia, είναι μία από τις πρώτες εταιρείες λογισμικού που πιστοποιήθηκαν επίσημα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, λαμβάνοντας άδεια καταλληλόλητας για την ηλεκτρονική διαβίβαση κάθε είδους παραστατικού πώλησης: Β2Β, Β2C και Β2G.

Ειδικότερα, η υπηρεσία EINVOICING επιτρέπει την αποστολή πιστοποιημένων ηλεκτρονικών παραστατικών σε πελάτες τη στιγμή ακριβώς της έκδοσής τους, καλύπτοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση διαβίβασής τους στην ΑΑΔΕ και ενημέρωσης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της επιχείρησης.