Η ΣΟΛ Crowe προχωρά στην επέκταση των δραστηριοτήτων της, διευρύνοντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της με την προσθήκη των υπηρεσιών του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Συγκεκριμένα, τη θέση του διευθυντή αναλαμβάνει ο Αντώνης Πολυχρονίδης, ο οποίος διαθέτει εικοσαετή και πλέον εμπειρία στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, έχοντας συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων με εταιρείες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων.