Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για τη στήριξη της απασχολησιμότητας στην Ελλάδα ως μέσο προόδου και ανάπτυξης της κοινωνίας, το Solidarity Now προχωρεί σε δωρεές, ύψους έως €750.000, για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων που αποσκοπούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας και της υποαπασχολησιμότητας στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, θα προσφέρει μέσα στο επόμενο διάστημα έως €750.000, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους οργανισμούς εκείνους που διαθέτουν καινοτόμες προτάσεις με στόχο τόσο τη στήριξη των ομάδων πολιτών που έχουν πληγεί από τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας στη χώρα μας, όσο και την παροχή βοήθειας στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, το Solidarity Now έχει στόχο να ενισχύσει τις προοπτικές απασχολησιμότητας στη χώρα μας μέσα από τη συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων ευκαιριών και μέσω της στήριξης στην ενίσχυση, οργάνωση και προώθηση των εξατομικευμένων δεξιοτήτων και προσόντων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη τους να απορροφηθούν αποτελεσματικότερα από την εγχώρια αγορά εργασίας.