Με όπλο της τη σταθερή εκπαίδευση η εταιρεία Mc Donald’s βγαίνει αλώβητη από τον πόλεμο των ταλέντων. Το HR Professional, συνομίλησε με την Άννα Νάταρ, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για τη φιλοσοφία πίσω από τις σταθερές πρακτικές εκπαίδευσης προσωπικού.

HR Professional: Πώς επηρεάζει ο πόλεμος των ταλέντων τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού στον όμιλο Mc Donald’s;

Άννα Νάταρ: Η εταιρεία Mc Donald’s έχει παράδοση στην εκπαίδευση του προσωπικού της, και επενδύει εκπαιδευτικά κατά κύριο λόγο στα εσωτερικά ταλέντα. Με τη συνεχή εκπαίδευση, τις ευκαιρίες για ατομική και ομαδική ανάπτυξη, τα πλάνα διαδοχής, ο πόλεμος των ταλέντων μας έχει αφήσει αλώβητους.

HR Professional: Σε ποια φιλοσοφία βασίζεται η εκπαιδευτική πολιτική των Mc Donald’s;

Άννα Νάταρ: Η εκπαίδευση δικαιοδόχων και εργαζομένων ήταν ήδη αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας από τη δεκαετία του ’60. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Ray Croc, είχε το όραμα να δημιουργήσει έναν δυνατό και διαρκώς αναπτυσσόμενο οργανισμό, και συχνά έλεγε: «Αν πιστεύετε πως η εκπαίδευση σας κοστίζει ακριβά, αναλογιστείτε το κόστος της άγνοιας». Γιατί; Γιατί πίστευε ότι χωρίς σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις διαχρονικές αξίες για ποιότητα, καθαριότητα και εξυπηρέτηση. Φανταστείτε εργαζόμενους σε εστιατόριο που να μη γνωρίζουν το απλό: γιατί και πόσο συχνά πρέπει να πλένουν τα χέρια τους ή πιο εξειδικευμένα θέματα, όπως π.χ. τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας προϊόντος.

HR Professional: Ποιες πρωτοβουλίες εξασφαλίζουν τη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων στα Mc Donald’s;

Άννα Νάταρ: Πρώτα από όλα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των εργαζομένων διαχωρίζουμε τις εκάστοτε πρωτοβουλίες, ανάλογα με την ομάδα στην οποία απευθυνόμαστε. Υπάρχουν πρωτοβουλίες για τους λιγότερο πεπειραμένους των εστιατορίων, άλλες για τους εργαζομένους στα εστιατόρια με μεγαλύτερη εμπειρία και ταλέντο, άλλες για τους προϊσταμένους και διευθυντές βάρδιας, άλλες για τα στελέχη των κεντρικών γραφείων, ακόμα και πρωτοβουλίες για την ομάδα των δικαιοδόχων.

Άλλωστε, είναι ευνόητο ότι η εκπαιδευτική πολιτική της Mc Donald’s δεν έμεινε ίδια τις τελευταίες δεκαετίες. Με την πάροδο των ετών, η εκπαιδευτική πολιτική προσαρμόστηκε στις νέες απαιτήσεις του μάνατζμεντ. Με αυτό τον αέρα ακολουθήσαμε νέες μεθόδους, όπως ειδικά Προγράμματα Ανάπτυξης που βασίζονται στους παράγοντες Απόδοση, Βελτίωση Θεμελιωδών Δεξιοτήτων (διαφορετικές για κάθε τομέα δραστηριότητας της εταιρείας) και Πλάνο Ανάπτυξης Καριέρας.

Η Mc Donald’s είναι σήμερα επιτυχημένη, λόγω του ανθρώπινου δυναμικού της. Για να συνεχίσουμε αυτή την επιτυχία, θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να βελτιώνουμε την απόδοσή μας. Αυτό το σκεπτικό το αποκαλούμε «νοοτροπία διαρκούς βελτίωσης». Οι άνθρωποι που, όπως και εμείς, έχουν αυτή τη νοοτροπία προσπαθούν πάντα να βελτιώνονται.

HR Professional: Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, ειδικά για τους νεοεισερχόμενους στον οργανισμό;

Άννα Νάταρ: Για μεν τους εργαζόμενους των εστιατορίων, στο πρόσφατα αναθεωρημένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Προσωπικού παρέχεται συγκεκριμένο προτεινόμενο πλάνο, που μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε εστιατορίου. Πάντα, όμως, το πρόγραμμα για τους νεοεισερχόμενους στην ομάδα του εστιατορίου περιλαμβάνει μία γενική κατατόπιση, πληροφορίες σχετικά με τα θέματα προστασίας, ασφάλειας, ασφάλειας τροφίμων, καθαριότητας/υγιεινής και φιλοξενίας/ομαδικότητας. Για τα στελέχη των κεντρικών γραφείων, το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα για τους νέους μας συναδέλφους περιλαμβάνει και εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας των εστιατορίων μας, ανεξάρτητα από την εξειδίκευση που έχουν.


HR Professional: Σε τι βαθμό η εκπαίδευση διεξάγεται ενδοεταιρικά και σε τι βαθμό με τη μορφή παρακολούθησης εξωτερικών σεμιναρίων/συνεδρίων;

Άννα Νάταρ: Η εκπαίδευση γίνεται κατά κύριο λόγο ενδοεταιρικά. Ειδικά στο χώρο των εστιατορίων, πολλές γνώσεις που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σχετίζονται παραδείγματος χάριν με τις συνταγές των προϊόντων ή τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρείας, δηλαδή με γνώσεις που μόνο ενδοεταιρικά μπορούν να δοθούν. Αυτός ο ρόλος έχει ανατεθεί στους Εκπαιδευτές των εστιατορίων (ανάλογα με το μέγεθος του εστιατορίου μπορεί να υπάρχει ένας εκπαιδευτής, αλλά και ολόκληρη εκπαιδευτική ομάδα) και φυσικά και στους προϊστάμενους και διευθυντές.

Για την εκπαίδευση των προϊσταμένων βάρδιας και των διευθυντών στα εστιατόρια, η Mc Donald’s διαθέτει οργανωμένο και σύγχρονα εξοπλισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο με εισηγητές εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από Καθηγητές (Mscs και PhDs) του Hamburger University. Η πιστοποίηση είναι αρκετά απαιτητική και απαιτεί σκληρή προετοιμασία.

Παρά, όμως, το γεγονός ότι οι περισσότερες εκπαιδεύσεις μας γίνονται ενδοεταιρικά, κατά καιρούς, έχουμε κι εμείς με τη σειρά μας «πιστοποιήσει» εξωτερικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς για εξειδικευμένα σεμινάρια.

Επίσης, κατά καιρούς οργανώνουμε σεμινάρια για μάνατζμεντ και ηγεσία με εξωτερικούς εκπαιδευτές, έτσι ώστε τα στελέχη μας να έχουν δυνατότητα να ακούσουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε αυτούς τους τομείς και να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση και … γνώμη. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει δώσει και τη δυνατότητα για e-learning σε στελέχη τμημάτων. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2007, η Mc Donald’s πιστοποιήθηκε από την Franklin Covey στο πρόγραμμα «Οι 4 Ρόλοι της Αποτελεσματικής Ηγεσίας®».

Το πρόγραμμα «Οι 4 Ρόλοι της Αποτελεσματικής Ηγεσίας®» παρουσιάζει με εφαρμοσμένο και σύγχρονο τρόπο στους προϊστάμενους πώς να προσδιορίσουν και να αναπτύξουν τις τέσσερις πλέον σημαντικές δεξιότητες, ώστε να διοικούν αποτελεσματικά, ακόμα και σε περιόδους αναταραχής να πετύχουν τα ζητούμενα αποτελέσματα και να δημιουργούν ικανοποιητικά. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν τους ρόλους αυτούς πρακτικά, χρησιμοποιώντας το «σύστημα», χωρίς να απομονώνονται από τις καθημερινές ανάγκες της διοίκησης. Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί κύριο μέρος του συστήματος βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων, ενώ βοηθάει ηγέτες και εργαζομένους να πετύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα μέσα από υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας και ομαδικής εργασίας.

HR Professional: Θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για το Πανεπιστήμιο Χάμπουργκερ;

Άννα Νάταρ: To Hamburger University, που τώρα βρίσκεται στο campus της McDonald’s στο Όουκ Μπρουκ του Ιλλινόις, ξεκίνησε με έδρα του το εστιατόριο στο Elk Grove Village, στο Ιλλινόις το 1961. Οι πρώτοι 15 απόφοιτοι πήραν το πτυχίο τους στην “Χαμπουργκερολογία” (Bachelor of Hamburgerology). Σήμερα περισσότεροι από 5.000 μαθητές αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα πανεπιστήμια Hamburger Universities, τα οποία βρίσκονται σε 6 διαφορετικές χώρες. Τα σεμινάρια των Hamburger Universities, απευθύνονται στα πιο πεπειραμένα στελέχη και σε δικαιοδόχους. Καλύπτουν θέματα για τεχνικές παρουσιάσεων, διοίκηση, ηγεσία, στρατηγικό σχεδιασμό, οικονομικές αποφάσεις.