Την έναρξη του 2ου ετήσιου προγράμματος των τιμητικών υποτροφιών «Δημήτρης Μανωλόπουλος», σε μνήμη του ιδρυτή της, ανακοίνωσε η Space Hellas. Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες είναι δύο, 6.000 ευρώ η κάθε μία, και θα απονεμηθούν σε αποφοίτους δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή ισότιμων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και κατά προτίμηση σε τομείς σχετικούς με δίκτυα επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και τεχνητή νοημοσύνη (AI). Επισημαίνεται ότι η κατάθεση των αιτήσεων και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών να είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.