Ενάντια στην πεποίθηση ότι ο κλάδος των αυτοκινήτων είναι αυστηρά ανδροκρατούμενος βρίσκεται η Spotawheel, η οποία «όχι μόνο αποδέχεται αλλά ενθαρρύνει τις γυναίκες να ενσωματωθούν στην ομάδα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μαγκαφώσης, Head of Talent Ops Group της εταιρείας. Ειδικότερα, η Spotawheel εφαρμόζει μια στρατηγική προσλήψεων, η οποία δεν αποκλείει κανέναν υποψήφιο και έχει σχεδιαστεί βασιζόμενη στην αξιοκρατία, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους στο πλαίσιο της προώθησης της ποικιλομορφίας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Οι στόχοι αυτοί αφορούν στην υιοθέτηση δίκαιων πολιτικών στελέχωσης, αξιολόγησης, ανάπτυξης και ανταμοιβής, στην αποφυγή τυχόν διακρίσεων και προκαταλήψεων μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης και καθοδήγησης, στην ευελιξία στην εργασία πρός την κατεύθυνση της καλύτερης εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και στην προώθηση των γυναικών σε θέσεις υψηλότερης ευθύνης.

«Δεδομένου ότι η ομάδα της Spotawheel αναπτύσσεται ραγδαία, οι προσλήψεις γυναικών εργαζομένων θα αυξηθούν με ακόμη εντονότερους ρυθμούς το επόμενο διάστημα και η αναλογία ανδρών/γυναικών θα βελτιώνεται συνεχώς. Κάθε οργανισμός χρειάζεται περισσότερα πρότυπα σε θέσεις ευθύνης. Γυναίκες δυναμικές, θετικές και ιδιαίτερα ταλαντούχες και αποτελεσματικές» κατέληξε ο Γ. Μαγκαφώσης.