Τα «τυπικά» προσόντα, αυτά δηλαδή που αφορούν τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακά, διδακτορικά αλλά και πιστοποιήσεις από εκπαιδεύσεις και σεμινάρια είναι από τα πρώτα πράγματα που εξετάζονται σε ένα βιογραφικό. Είτε αφορά την πρόσληψη ενός νέου εργαζόμενου είτε την προώθησή του εντός της εταιρείας. Οι οργανισμοί που συνειδητοποιούν ότι η βιωσιμότητά τους εξαρτάται από τους ανθρώπους τους αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτούς προσφέροντας τη δυνατότητα για περαιτέρω εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Μπορεί η παραπάνω ερώτηση του Οικονομικού Διευθυντή μιας εταιρείας να φαντάζει εύλογη σε μια οικονομική συγκυρία όπως η σημερινή που τα έξοδα πρέπει να περιορίζονται αλλά αντίστοιχα λογική ακούγεται και η απάντηση του CEO. Οι άνθρωποι ενός οργανισμού αποτελούν την αιχμή του δόρατος στον επιχειρηματικό κόσμο. Με τις αλλαγές στον τρόπο του επιχειρείν προκειμένου οι εργαζόμενοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των θέσεων εργασίας πρέπει να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Κάποια αντικείμενα σπουδών που σχετίζονται με τεχνολογικές εξελίξεις μπορεί να χρειάζονται στενή παρακολούθηση και συνεχή ανανέωση των γνώσεων μέσω σεμιναρίων από τους κατόχους των αντίστοιχων τίτλων αλλά μπορεί και να χρειάζονται και μεγαλύτερη εμβάθυνση που μόνο ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει.

Επίσης, κάποιες θέσεις εργασίας μπορεί να χρειάζονται συνεχόμενη εκπαίδευση εξαιτίας του αντικειμένου τους που δεν είναι στατικό. Τα παραπάνω αποτελούν μια πραγματικότητα για όσους εργάζονται ήδη σε κάποιον οργανισμό. Ωστόσο, τόσο για τους νεαρούς αποφοίτους πανεπιστημιακών σπουδών όσο και για ανθρώπους που αναζητούν θέσεις εργασίας η συνέχιση της εκπαίδευσης είναι μια συχνή επιλογή με απώτερο σκοπό και για τους δύο μια εργασιακή αποκατάσταση.

Απασχόληση και τίτλοι σπουδών
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (έρευνα για το δ’ τρίμηνο του 2015), οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών πλήττονται λιγότερο από την ανεργία (πίνακας 1). Σχετική μελέτη της Eurostat (Αύγουστος 2015) για την απασχόληση αναδεικνύει ότι τα ποσοστά απασχόλησης παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο: για τις στατιστικές σχετικά με το θέμα αυτό, τα ποσοστά απασχόλησης βασίζονται μάλλον στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 64 ετών παρά στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 64 ετών. Το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα που είχαν ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση (τριτοβάθμια εκπαίδευση βραχείας διάρκειας, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμο, μάστερ ή ισοδύναμο και διδακτορικό ή ισοδύναμο) ήταν 83,7 % στην ΕΕ-28 το 2014, πολύ υψηλότερο από το ποσοστό (52,6 %) για τα άτομα τα οποία είχαν ολοκληρώσει το πολύ πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ-28 για τα άτομα τα οποία είχαν ολοκληρώσει το πολύ ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη τριτοβάθμιου επιπέδου ήταν 73,4 %. Η μεγαλύτερη πτώση στα ποσοστά απασχόλησης από την αρχή της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (σύγκριση μεταξύ 2008 και 2014) παρατηρήθηκε στα άτομα που είχαν ολοκληρώσει το πολύ πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μείον 3,9 εκατοστιαίες μονάδες), ενώ σημειώθηκε μικρότερη πτώση κυρίως για τα άτομα με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (μείον 1,4 εκατοστιαίες μονάδες) και για τα άτομα με μορφωτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (μείον 1,3 εκατοστιαίες μονάδες). Στον πίνακα 2 αντίστοιχα υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν τη σχέση ακαδημαϊκών τίτλων και ποσοστά ανεργίας και αμοιβής στις Η.Π.Α. (Πηγή: U.S. Department of Labor, U.S. Bureau of Labor Statistics).

Ελληνική Πραγματικότητα
Ποια είναι όμως η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα του σήμερα; «Οι περισσότεροι εργαζόμενοι εξακολουθούν να επιλέγουν “παραδοσιακά” γενικά μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως Master in Business Administration (MBA) ή περισσότερο εξειδικευμένα, όπως Μάστερ σε Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματο-οικονομικά κ.λπ. Παρόλα αυτά, αυξημένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να έχουν και πιο εξειδικευμένα προγράμματα, ειδικά όσα σχετίζονται με το χώρο της τεχνολογίας/πληροφορικής, π.χ. Business Analytics, Digital Marketing κ.λπ. Όλα αυτά βέβαια παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή, όταν προσφέρονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα με παράδοση, εμπειρία και διεθνείς διακρίσεις στη διοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων» εξηγεί ο Ιωάννης Νικολάου, Διευθυντής ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Δρ. Παύλος Α. Βλάχος, Επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ, ALBA Graduate Business School at Τhe American College of Greece επισημαίνει: «Η ζήτηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα – μετά από μερικά χρόνια μείωσης – φαίνεται να σταθεροποιείται επιδεικνύοντας μικρή αυξητική τάση. Σε αυτή την αυξητική τάση συντελούν οι πολιτικές παροχής υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας. Το ΜΒΑ εξακολουθεί να είναι το περισσότερο δημοφιλές μεταπτυχιακό. Tα executive MBAs (αφορούν σε εργαζόμενους / στελέχη με περισσότερα από 10 χρόνια εργασιακής εμπειρίας) έχουν μια μικρή ανάκαμψη. Η ζήτηση για αυτά είναι περισσότερο ελαστική. Ενδιαφέρον υπάρχει και για μεταπτυχιακά προγράμματα που εστιάζουν σε λειτουργίες της επιχείρησης (μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικά κτλ.), στα οποία η ζήτηση είναι σχετικά σταθερή. Υπάρχει όμως σημαντικότατη ζήτηση για εξειδικευμένα μεταπτυχιακά σε τομείς σημαντικούς για την Ελλάδα, όπως ο Τουρισμός και η Ναυτιλία.

Επίσης, σημαντικό είναι ότι υπάρχει μείωση στη ζήτηση για σπουδές πλήρους φοίτησης. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο ανταγωνισμός στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών είναι έντονος αλλά η οικονομική κρίση έχει ωφελήσει στο “ξεκαθάρισμα” του κλάδου από παρόχους αμφίβολης ποιότητας οι οποίοι και αποχωρούν από την αγορά. Σε αυτήν παραμένουν πλέον ιδρύματα υψηλής ποιότητας». «Αναφορικά με τον τομέα των σεμιναρίων management και πωλήσεων, τη μεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάζουν τα σεμινάρια διαχείρισης χρόνου, τεχνικών παρουσίασης και τεχνικών πωλήσεων», δηλώνει ο Σπύρος Τριβόλης, Μanaging Partner, STA-Spiros Trivolis & Associates.

Πλεονεκτήματα
Μάλλον δεν χρειάζονται επιχειρήματα για να πειστεί κάποιος ότι η απόκτηση ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών αλλά και η κατάρτιση μέσω σεμιναρίων και διαφόρων εκπαιδευτικών σεμιναρίων έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τα άτομα όσο και για τους οργανισμούς. Συνοπτικά αναφέρουμε κάποια από τα αυταπόδεικτα οφέλη:

Αυξημένη παραγωγικότητα: Η κατάρτιση και η ανάπτυξη βελτιώνουν άμεσα την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι παραμένουν ενημερωμένοι για τις νέες τεχνολογίες και έτσι χρησιμοποιούν τις ήδη υπάρχουσες με έναν καλύτερο τρόπο. Οι καλά εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι επιδεικνύουν τόσο ποσότητα όσο και ποιότητα στις επιδόσεις τους. Υπάρχει λιγότερη σπατάλη χρόνου, χρήματος και οι πόρων όταν οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι.

Λιγότερη επίβλεψη: Η εκπαίδευση βελτιώνει απαραίτητα σετ ικανοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό και τους δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούν με ανεξαρτησία τα καθήκοντά τους. Με άλλα λόγια, ένας καλά εκπαιδευμένος εργαζόμενος θα είναι εξοικειωμένος με την εργασία του και ως εκ τούτου θα χρειάζεται λιγότερη εποπτεία.

Μείωση λαθών και ατυχημάτων: Τα περισσότερα από τα λάθη συμβαίνουν επειδή πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν την επιθυμητή γνώση και τις ακριβείς δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνει μια συγκεκριμένη εργασία. Η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι αποκτούν τις κατάλληλες δεξιότητες στο σωστό χρόνο. Όσο πιο εκπαιδευμένος είναι ένας εργαζόμενος, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες διάπραξης λαθών στην εργασία.

Δεξαμενή Ταλέντων: Η δημιουργία μιας δεξαμενής ταλέντων καλά εκπαιδευμένων εργαζόμενων βοηθά στην κάλυψη των κενών όταν κάποιος φεύγει απρόσμενα από την εταιρεία ή γίνει μια μετακίνηση σε άλλη θέση ή μια προαγωγή. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκπαιδευθούν σε κάποιες επιπλέον δεξιότητες στις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση των πελατών, τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Η κατάρτιση σε πολλαπλά αντικείμενα προωθεί επίσης το ομαδικό πνεύμα, καθώς οι εργαζόμενοι εκτιμούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συνεργάτες.

Αποκαλύψτε τη δυναμική των εργαζομένων: Οι περισσότερες από τις εταιρείες αγνοούν το κρυμμένο το ταλέντο των εργαζομένων τους. Η κατάρτιση και η ανάπτυξη παρέχουν μια καταλυτική πλατφόρμα για τους εργαζόμενους να μοιραστούν τις ιδέες τους με τη διοίκηση. Έχει αποδειχθεί ότι ορισμένοι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν λαχτάρα για ένα ηγετικό ρόλο μέσα στην επιχείρηση, αλλά επειδή δεν υπάρχει πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας, αυτά τα άτομα δεν έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν την ικανότητά τους ή να αναπτύξουν περαιτέρω αυτές τις κρυμμένες δεξιότητες. Επιτρέποντας στους ανθρώπους να παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά βοηθούν να εντοπιστούν οι ηγέτες του αύριο στο σημερινό εργατικό δυναμικό.

Ικανοποίηση από την εργασία: Η κατάρτιση και η ανάπτυξη κάνει τους εργαζόμενους να αισθάνονται πιο ικανοποιημένοι με το ρόλο που διαδραματίζουν στην εταιρεία ή οργανισμό. Αυτό οδηγείται από τη μεγάλη ικανότητα που θα αποκτήσουν ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Αισθάνονται ότι ανήκουν στην εταιρεία ή στον οργανισμό που εργάζονται και ο μόνος τρόπος για να ανταποδώσουν είναι να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες που μπορούν.

Μείωση της αποχώρησης και των απουσιών: Η αποχώρηση των εργαζομένων κοστίζει χρόνο και χρήματα. Η εκπαίδευση δημιουργεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στο μυαλό των εργαζομένων. Τους δίνει μια ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Ως αποτέλεσμα, οι αποχωρήσεις αλλά και τα ποσοστά απουσιών μειώνονται.

Αντιμετώπιση αδύναμων σημείων: Οι περισσότεροι από τους εργαζόμενους έχουν ορισμένα αδύναμα σημεία στο χώρο εργασίας τους, που τους εμποδίζουν να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Η εκπαίδευση βοηθά στην εξάλειψη των αδυναμιών αυτών, με την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την εξάλειψη των εσωτερικών εμποδίων. Ένα καλά οργανωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα βοηθά τους εργαζόμενους να αποκτήσουν ανάλογες δεξιότητες και γνώσεις, φέρνοντας τους όλους σε ένα προηγμένο ομοιόμορφο επίπεδο. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι το σύνολο του εργατικού δυναμικού είναι αξιόπιστο, έτσι ώστε η εταιρεία ή ο οργανισμός να μην πρέπει να βασίζονται μόνο σε συγκεκριμένα άτομα.

Αυξημένη συνοχή: Ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης παρέχει στους εργαζομένους σταθερή γνώση και εμπειρία. Η πρόσβαση σε τακτική κατάρτιση διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν μια συνεπή εμπειρία και συνεπή γνώση καθηκόντων και διαδικασιών, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για βασικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας. Εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν συνεπή γνώση βοηθά επίσης να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες ολοκληρώνονται στην ώρα τους και χωρίς προβλήματα και δεν υπάρχουν ερωτήσεις για το πώς θα πρέπει να γίνουν κάποια τα πράγματα. Η ασφάλεια, οι διακρίσεις και οι διοικητικές εργασίες θα πρέπει να είναι ζωτικής σημασίας καθήκοντα που απαιτούν κατάρτιση. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως τις διοικητικές διαδικασίες και τη δεοντολογία κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Μείωση του χρόνου μάθησης: Η συστηματική κατάρτιση μέσω εκπαιδευμένων εκπαιδευτών είναι απαραίτητη για τη μείωση της περιόδου κατάρτισης. Αν οι εργαζόμενοι μαθαίνουν μέσω της δοκιμής και των λαθών, θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο και ακόμα μπορεί να μην είναι σε θέση να μάθουν σωστά τις μεθόδους ώστε να κάνουν κάποια εργασία. Η κατάρτιση φροντίζει για όλα αυτά τα πράγματα με έναν συμπαγή τρόπο και μειώνει σημαντικά το χρονικό πλαίσιο της «αυτοδιδασκαλίας».

Ομαδικό πνεύμα: Η κατάρτιση και η ανάπτυξη βοηθούν στην ενστάλαξη της αίσθησης της ομάδας την εργασία, το ομαδικό πνεύμα, και τις συνεργασίες. Βοηθά στον να αναπτύσσεται ο ζήλος να μαθαίνουν μέσω των άλλων εργαζομένων.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Η κατάρτιση και η ανάπτυξη βοηθούν στην αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε κάθε επίπεδο. Βοηθούν να διευρύνονται οι ορίζοντες της ανθρώπινης διάνοιας και η συνολική προσωπικότητα των εργαζομένων.

Βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων: Δίνεται η ευκαιρία και δημιουργείται μια ευρεία δομή για την ανάπτυξη των τεχνικών και των συμπεριφορικών δεξιότητες των ανθρωπίνων πόρων σε έναν οργανισμό o οποίoς, τελικά, αξιοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο τους ανθρώπους του. Επιπλέον, βοηθά επίσης τους εργαζόμενους στην επίτευξη της προσωπικής τους ανάπτυξης. «Τα πλεονεκτήματα για τις εταιρείες είναι προφανώς η απόκτηση από τα στελέχη δεξιοτήτων που βοηθούν στην καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου και επομένως στην μεγαλύτερη αποδοτικότητα και την επίτευξη των στόχων. Για τα στελέχη η ανάπτυξή τους με επακόλουθο την επαγγελματική επιτυχία» τονίζει ο Σπ. Τριβόλης.


Για το πώς η απόκτηση γνώσεων έχει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για τους οργανισμούς ο Δρ. Π. Α. Βλάχος αναφέρει: «Τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικότατα, μολονότι υπάρχουν φωνές που καλούν τους υποψήφιους φοιτητές να μην κάνουν ένα μεταπτυχιακό γιατί αυτό αποσπά από την επιχειρηματική επιτυχία (cult of “garage” entrepreneurship). Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε, είναι ότι δεν είναι όλα τα μεταπτυχιακά ίδια. Δεν είναι λοιπόν τα μεταπτυχιακά αλλά το σε ποια μεταπτυχιακά κάποιος θα φοιτήσει. Στην συνέχεια αναφέρω μερικά μονάχα από τα πλεονεκτήματα που παρέχει ένα (καλό) μεταπτυχιακό για φοιτητές και επιχειρήσεις:

1. Μαθαίνουν στους φοιτητές τις τεχνικές αλλά και την αξία του επιστημονικού μάνατζμεντ. Οι φοιτητές πλέον εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν και τα δύο συστήματα του εγκεφάλου (reflective/ σκέψη/ συστηματικότητα and reflexive/ εμπειρία/ διαίσθηση).

2. Είναι οι βασικοί συντελεστές σύνδεσης θεωρίας και πράξης. Καλή θεωρία = Καλές Πρακτικές και επομένως επιτρέπουν στην διοικητική πρακτική να γίνει περισσότερο Profession και λιγότερο Vocation. Πόσοι από τους μάνατζερ διαβάζουν ευρήματα που αφορούν στη διοίκηση επιχειρήσεων από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά; Το δρόμο εδώ δείχνουν οι επιστήμες υγείας.

3. Δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών αποτελεί τον πιο αποδοτικό τρόπο για αλλαγή πορείας καριέρας.

4. Επιτρέπει την ευκολότερη μετάβαση σε θέσεις ευθύνης και ειδικότερα σε διοικητικές θέσεις που απαιτούν ικανότητες ηγεσίας.

5. Αυξάνουν την πιθανότητα εμπορικής επιτυχίας ιδεών. Το να έχεις καλές ιδέες ως μηχανικός (πληροφορικής) είναι μόνο η αρχή. Πώς αυτές θα μετατραπούν σε χρηματοδότηση και εμπορικό προϊόν;».

«Ένα στέλεχος που αποφασίζει να παρακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν επενδύει απλώς τον χρόνο του. Σε ένα πρόγραμμα υψηλού επιστημονικού επιπέδου, αποκτά ιδιαίτερα χρήσιμες και πρόσφατες γνώσεις, απαραίτητες στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Αποκτά επίσης πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών και ειδικών στον επαγγελματικό του χώρο, μέσω της συναναστροφής του με συμφοιτητές-συναδέλφους-αποφοίτους αλλά και καθηγητές-επαγγελματίες του χώρου, γνώστες του αντικειμένου. Τα οφέλη από τα παραπάνω για τις επιχειρήσεις είναι επίσης πολύ αξιόλογα, ειδικά εφόσον οι παραπάνω γνώσεις και σχέσεις βρίσκουν και πεδίο εφαρμογής στις επιχειρήσεις» επισημαίνει ο Ι. Νικολάου.

Κριτήρια Επιλογής
Επειδή η απόφαση για τη συνέχιση των σπουδών ή για την παρακολούθηση κάποιων εκπαιδεύσεων συνεπάγεται χρόνο και χρήμα, η επιλογή του κατάλληλου παρόχου-εκπαιδευτικού οργανισμού δεν πρέπει να λαμβάνεται αψήφιστα. Σύμφωνα με τον Σπ. Τριβόλη, η δοκιμασμένη μεθοδολογία, το ιστορικό επιτυχημένης εφαρμογής και το ιστορικό του εισηγητή είναι από τα βασικά κριτήρια. «Ένα κρίσιμο κριτήριο είναι η τοπική αλλά και διεθνής αναγνωρισιμότητα του ιδρύματος, όπως και του εκπαιδευτικού προσωπικού του. Οι διδάσκοντες, όπως και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα, θα πρέπει να έχουν πρόσφατη, άριστη γνώση του επιστημονικού τους αντικειμένου και όπου χρειάζεται και υψηλή/σχετική επαγγελματική εμπειρία, σχετική με την Ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα.

Επίσης, είναι σημαντικό στην επιλογή του προγράμματος, οι γνώσεις που αποκτούνται να μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα-γρήγορα, αλλά ταυτόχρονα να μην “ξεπεραστούν“ γρήγορα από την πραγματικότητα, μιας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολύ συχνά αυτό το μεταπτυχιακό θα πρέπει να μπορεί να του είναι χρήσιμο για αρκετά χρόνια στην επαγγελματική του καριέρα» υποστηρίζει ο Ι. Νικολάου. Ο Δρ. Π. Α. Βλάχος αναφέρει σχετικά: «Οι απόφοιτοι που αναζητούν μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο προσεκτικοί στην επιλογή τους. Το κύρος του ιδρύματος, οι πιστοποιήσεις ποιότητας από διεθνείς οργανισμούς και το κατά πόσο θα τους βοηθήσει στην εύρεση εργασίας – στην Ελλάδα αλλά πλέον και στο Εξωτερικό με την παροχή ειδικών βάσεων αναζήτησης εργασίας – αναδεικνύονται σημαντικοί παράγοντες. Ειδικότερα οι ακόλουθοι παράγοντες είναι καίριοι:

1. Placement: διευκόλυνση εύρεσης/αλλαγής εργασίας-σύνδεση με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.

2. Scholarships & Financial Aid: Oι υποψήφιοι φοιτητές θεωρούν πλέον δεδομένη την παροχή οικονομικής βοήθειας από το ίδρυμα της επιλογής τους –ανάλογα πάντα με τα προσόντα τους. Το ύψος των διδάκτρων είναι σημαντικό αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πλέον αντίληψη συσχέτισης τιμής-ποιότητας/παροχών.

3. Reputation: Φήμη του ιδρύματος και αναγνώριση του σχολείου από την κοινωνία και τους ειδικότερους συμμέτοχους όπως η επιχειρηματική κοινότητα. Eδώ αποτυπώνεται μεταξύ άλλων α) η πιστοποίηση του ιδρύματος από διεθνείς φορείς (όπως το Association of MBAs) και β) η σύνθεση και ποιότητα των σπουδαστών (networking) καθώς και των αποφοίτων του ιδρύματος.

4. Flexibility: σπουδαίος πλέον παράγοντας η ευελιξία ιδίως όσον αφορά στους εργαζόμενους φοιτητές. Πολλοί ΜΒΑ φοιτητές αναζητούν blended modes of delivery όπως αυτές διευκολύνονται από την τεχνολογία και ασφαλώς επιμήκυνση/“σενάρια” στις σπουδές τους.

5. Curriculum & Faculty: καινοτομία στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και research-based teaching».

Πώς επηρέασε η κρίση
Η οικονομική ύφεση που η παγκόσμια αγορά βιώνει τα τελευταία χρόνια δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη και την αγορά της εκπαίδευσης. «Η επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι μια αγορά “υψηλής ανάμιξης” και ρίσκου για τον υποψήφιο. Η οικονομική ύφεση αρχικά έπληξε την αγορά των μεταπτυχιακών σπουδών (ιδιαίτερα σε χώρες που πρωταγωνίστησαν στα επεισόδια της κρίσης) αλλά οι συνθήκες ωρίμασαν σχετικώς και οι φοιτητές αντιλαμβάνονται ότι η εξέλιξη τους (προσωπική και επαγγελματική) περνάει (και) από ένα (καλό) μεταπτυχιακό. Ενώ αρχικά κάποιοι έσπευσαν να θεωρήσουν το μεταπτυχιακό πολυτέλεια η πραγματικότητα είναι ότι το μεταπτυχιακό έχει σημαντική ανελαστικότητα αφού είναι ένα σημαντικό “σήμα” που στέλνει σε ένα εργοδότη ένα βιογραφικό για την ποιότητα ενός υποψήφιου για τον οποίον δεν ξέρει και πολλά ο εργοδότης (μειώνει σημαντικά την ασσυμετρία πληροφορίας και το ρίσκο επένδυσης του εργοδότη). Υπάρχουν όμως επιδράσεις από την οικονομική κρίση: οι φοιτητές και οι εργοδότες τους είναι περισσότερο αυστηροί και ίσως δύσπιστοι για την παρεχόμενη ποιότητα και την χειροπιαστή αξία που δίνει ένα μεταπτυχιακό.

Είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν, αλλά τα κριτήρια επιλογής έχουν γίνει σκληρότερα» λέει ο Δρ. Π.Α. Βλάχος. «Η οικονομική κρίση έχει φυσικά τον αντίκτυπό της και στο ζήτημα των μεταπτυχιακών σπουδών. Παρόλα αυτά, τα προγράμματα που προσφέρονται από μεγάλα, παραδοσιακά, έγκριτα και διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα, δεν έχουν “υποφέρει“ καθόλου θα λέγαμε από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Μεγάλα και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια εξακολουθούν να προσελκύουν υψηλό αριθμό υποψηφίων και υψηλού επιπέδου φοιτητές. Ενισχύονται κιόλας θα λέγαμε, εφόσον ένα στέλεχος που αποφασίζει να επενδύσει ένα σεβαστό ποσό σε δίδακτρα μεταπτυχιακών σπουδών, θα προτιμήσει ένα ίδρυμα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά» καταλήγει ο Ι. Νικολάου.

Viewpoint

Αιμιλία Στέλιαρου, Head of Training & Development Department, ΟΠΑΠ

Η κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συνήθως θεωρείται ως ένα επιπλέον προσόν σε μια διαδικασία επιλογής προσωπικού. Δυστυχώς όμως η κατοχή ενός τέτοιου τίτλου δεν είναι κάτι το οποίο η μέση επιχείρηση που δραστηριοποιείται σήμερα στην Ελλάδα είναι διατεθειμένη ή σε θέση να πληρώσει. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την περίοδο 2010 έως 2015 το 46% των Ελλήνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό ήταν πάνω από 30 ετών, εκ του οποίου το 12%, για πρώτη φορά, ήταν ηλικίας 40- 49 ετών. Ακόμα, το 63% των μεταναστών άνω των 30 ετών, αποτελούνταν από πτυχιούχους επιστήμονες αντί για ανειδίκευτους εργάτες όπως τις δεκαετίες του 1960 και 1970. Ο κύριος λόγος αυτού του κύματος μετανάστευσης σχετίζεται βέβαια με οικονομικά αίτια καλύπτοντας το 72%.

Παράλληλα, ο παγκόσμιος επιχειρηματικός κόσμος αλλάζει ραγδαία και οι διοικήσεις των επιχειρήσεων καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις που δεν περιορίζονται στην κερδοφορία και τα αποτελέσματα αλλά εμπλουτίζονται έντονα με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως το περιβάλλον, οι κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται, αλλά και η δικαιοσύνη στη διαχείριση του προσωπικού τους, η διαφάνεια και υπευθυνότητα απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέλη. Κατά συνέπεια, και η δομή της ελληνικής παιδείας θα πρέπει να επανεξετάσει τις βάσεις της ώστε να εξοπλίσει τους μελλοντικούς ηγέτες της χώρας με τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές και κοινωνικές απαιτήσεις αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Πώς όμως θα αποκτήσουν το ίδιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι ήδη ενεργοί εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους έως ένα βαθμό; Πώς θα ρισκάρουν την επένδυση στην απόκτηση ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών όταν το κόστος φοίτησης βαραίνει αισθητά τον ατομικό προϋπολογισμό; Ευτυχώς, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της εκπαίδευσης, υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να συνεισφέρουν στην απόκτηση γνώσεων εξοικονομώντας χρήμα, χρόνο και προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης με μεγάλη ευελιξία. Τέτοιες πρακτικές είναι τα πολυάριθμα eLearning courses & webinars που προσφέρονται πλέον στην παγκόσμια αγορά και είναι προσβάσιμα σε όλους.

Επιπρόσθετα, η είσοδος των social media και στην εκπαίδευση αποτελεί ακόμα ένα εργαλείο στα χέρια του σύγχρονου εργαζόμενου, καθώς προσφέρουν την ευκαιρία της απρόσκοπτης συνεργασίας μεταξύ συμμετεχόντων μέσω των πολυάριθμων εφαρμογών, την υποστήριξη της εξατομικευμένης μάθησης χωρίς την εξάρτηση από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ταυτόχρονα τον εξανθρωπισμό της εμπειρία της μάθησης μέσω των διαρκώς εξελισσόμενων σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων.