Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου η οικονομική ενίσχυση στους απολυμένους της αλυσίδας καταστημάτων ένδυσης Sprider Stores στην Ελλάδα, με κεφάλαια της τάξης των 7,29 εκατ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής.

Η Ε.Ε. θα πρέπει να διαθέσει βοήθεια συνολικού ύψους 8,8 εκατ. ευρώ, καθώς 1,5 εκατ. θα διατεθεί στους απολυμένους των κοσμημάτων Andersen Ireland Limited στην Ιρλανδία, προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να βρουν μια νέα θέση εργασίας. Τα νομοθετικά σχέδια μένει τώρα να εγκριθούν από την ολομέλεια του Ε.Κ. και το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών. Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής (ΕΤΠ), όταν η αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης Sprider Stores απέλυσε 761 εργαζομένους σε Κεντρική Μακεδονία και Αττική. 

Τα 7,29 εκατ. ευρώ της ενίσχυσης από το ΕΤΠ θα δοθούν για την κατάρτιση των 761 απολυμένων και την παροχή βοήθειας σε αυτούς, προκειμένου να μπορέσουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Το Συμβούλιο θα ψηφίσει σήμερα επί των δύο αιτήσεων, ενώ η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να δώσει την τελική έγκρισή της στη δεύτερη σύνοδο ολομέλειας του Νοεμβρίου (24-27 Νοεμβρίου).