Τις 1.000 καλύτερες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Schools) από 154 χώρες για το 2020 δημοσιοποίησε ο διεθνής φορέας αξιολόγησης Eduniversal, στην οποία περιλαμβάνεται και η Σχολή Διοίκησης Eπιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που έλαβε 4 αστέρια διάκρισης, τα οποία το κατατάσσουν στη δεύτερη υψηλότερη κατηγορία («4 Palmes League – Top Business Schools»), αλλά και στα 300 καλύτερα Business Schools του κόσμου.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω κατάταξη αξιολογεί τα Business Schools των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή επιρροή και τη φήμη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενώ πρόσθετα κριτήρια κατάταξης αποτελούν οι ακαδημαϊκές πιστοποιήσεις των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων των Πανεπιστημίων, οι θέσεις που αυτές καταλαμβάνουν σε πληθώρα άλλων διεθνών κατατάξεων, η συμμετοχή τους σε διεθνείς και εθνικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καθώς και οι ψήφοι των Πρυτάνεων των 1.000 συμμετεχόντων Business Schools. Έτσι, επιτυγχάνεται η κατάταξη των Business Schools των Πανεπιστημίων σε πέντε (5) κατηγορίες διάκρισης. Σημειώνεται ότι η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν το μόνο Business School Ελληνικού Πανεπιστημίου που κατατάχθηκε στην κατηγορία «4 Palmes» ανάμεσα σε διακεκριμένα Business Schools.