Ενθαρρυντικά, παρά τις προκλήσεις της συνεχιζόμενης κρίσης, είναι τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) που διεξάγεται για τρίτη φορά στην Ελλάδα με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Υπευθυνότητας (CRI) και χορηγό επικοινωνίας την Wind Ελλάς.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ένα πολύ σημαντικό μέρος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας συνεχίζουν να υλοποιούν με συστηματικό τρόπο προγράμματα ΕΚΕ, αλλά και να δημοσιεύουν τις επιδόσεις τους, δαπανώντας για την ΕΚΕ περίπου 40 εκατ. ευρώ ετησίως, με θετικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Πρόκειται για εταιρείες που στο σύνολό τους απασχολούν περισσότερους από 140.000 εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών τους ξεπερνά τα 42.5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, παρά την ένταση της κρίσης στο επιχειρηματικό περιβάλλον, υπήρξε αύξηση 5% των εταιρειών που εξέδωσαν έκθεση εταιρικής ευθύνης φέτος συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που είχε διαπιστωθεί πέρυσι. Συνολικά εκδόθηκαν 56 μοναδικές ετήσιες εκθέσεις μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016.