Στα 681 ευρώ διαμορφώθηκε το 2008 ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Οι μισθωτοί στη χώρα μας ανήκουν στη «δεύτερη κατηγορία» των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ίδια κατηγορία είναι ακόμα οι μισθωτοί σε Πορτογαλία (497 ευρώ), Σλοβενία (567 ευρώ), Μάλτα (612 ευρώ) και Ισπανία (700 ευρώ).

Σε ονομαστικούς όρους, η ετήσια αύξηση των μισθών στην Ελλάδα είναι 3,1%. Ωστόσο, ο πραγματικός (δηλαδή συνυπολογίζοντας τον πληθωρισμό) κατώτατος μισθός μειώθηκε κατά 0,5%. Μείωση πραγματικών μισθών εμφανίζει ακόμα μόνο το Βέλγιο (-0,2% ετησίως).

Στην «πρώτη κατηγορία» συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι σε Λουξεμβούργο (1.610 ευρώ), Βρετανία (1.148 ευρώ), Γαλλία (1.321 ευρώ), Βέλγιο (1.336 ευρώ), Ολλανδία (1.357 ευρώ) και Ιρλανδία (1.462 ευρώ).

Οι εργαζόμενοι με τους χαμηλότερους μισθούς στην ΕΕ είναι σε Ρουμανία (137 ευρώ), Βουλγαρία (112 ευρώ), Λετονία (228 ευρώ), Λιθουανία (232 ευρώ), Σλοβακία (267 ευρώ), Εσθονία (278 ευρώ), Ουγγαρία (285 ευρώ), Τσεχία (329 ευρώ) και Πολωνία (334 ευρώ).