Σε 2.714.034 ανέρχονται οι συνταξιούχοι στη χώρα μας που λαμβάνουν σύνταξη με το μέσο εισόδημά τους (που προκύπτει από το άθροισμα της κύριας και επικουρικής σύνταξης) να ανέρχεται σε 907,65 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Η μέση κύρια σύνταξη φτάνει στα 694,56 ευρώ και η μέση επικουρική στα 178,48 ευρώ , όπως προκύπτει από τα στοιχεία του νέου Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος». Συνολικά πληρώθηκαν 4.407.288 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.884.347 ήταν κύριες και 1.517.411 επικουρικές, που σημαίνει ότι για κάθε μια κύρια σύνταξη αντιστοιχεί μισή επικουρική. Περισσότερο από 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι καλούνται να ζήσουν με σύνταξη μικρότερη των 700 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ ένα 29% ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Μέσω του συστήματος «Ήλιος» ταυτοποιούνται για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι μεταξύ των 93 ταμείων και κλάδων σύνταξης και δημιουργείται μία εγγραφή με το σύνολο των συντάξεων που ο καθένας λαμβάνει. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, για πρώτη φορά η χώρα αποκτά πλήρη και καθαρή εικόνα του αριθμού των συνταξιούχων, του ύψους των συντάξεων και της συνολικής καταβαλλόμενης δαπάνης και πλέον γνωρίζουμε κάθε σύνταξη και κάθε δικαιούχο σύνταξης με απόλυτη ακρίβεια.