Τα ΕΛΤΑ, ανταποκρινόμενα άμεσα στο μέτρο για την προστασία του περιστασιακά εργαζόμενου, την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, διαθέτουν και εξαργυρώνουν το ΕΡΓΟΣΗΜΟ από όλο το δίκτυο των καταστημάτων τους, με έναρξη την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3863/2010, «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», μεταβάλλεται ο τρόπος αμοιβής και ασφάλισης του απασχολούμενου προσωπικού, που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες και το οποίο αμείβεται με την ώρα ή την ημέρα.

Η καταβολή της αμοιβής των περιστασιακά απασχολουμένων θα γίνεται στο εξής με τη διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής ονομαστικής επιταγής, που ονομάζεται «ΕΡΓΟΣΗΜΟ».

Πρόκειται για «κουπόνι», το οποίο ο εργοδότης θα μπορεί να προμηθεύεται από τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, με το οποίο θα καταβάλει την αμοιβή που έχει συμφωνήσει με τον εργαζόμενο και στη συνέχεια ο εργαζόμενος θα το εξαργυρώνει για να εισπράξει την αμοιβή του.

Για την έκδοση του Εργόσημου από τα καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, απαιτείται μόνο ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του εργοδότη.

Για την εξαργύρωση του Εργόσημου σε κατάστημα ΕΛΤΑ, απαιτείται το απόκομμα για τον εργαζόμενο και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του εργαζόμενου. Κατά την εξαργύρωση του Εργόσημου, ο εργαζόμενος εισπράττει το αναγραφόμενο πληρωτέο ποσό.

Οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται από τα ΕΛΤΑ στον κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΟΓΑ.