Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού σχεδιάζει για το τρέχων έτος η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 703 ευρώ στην επόμενη τριετία, ενώ μελετάται το ενδεχόμενο ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί από φέτος κατά 4-5% (26 ως 32 ευρώ), δηλαδή να διαμορφωθεί από 676 – 682 ευρώ. Αν ληφθεί η εν λόγω απόφαση, τότε θα αυξηθούν οι αποδοχές τουλάχιστον 700.000 – 800.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να αποκλείεται η υπογραφή και περισσότερων συλλογικών συμβάσεων που θα προβλέπουν αυξήσεις. Σημειώνεται ότι σήμερα 406.416 εργαζόμενοι εισπράττουν λιγότερα από 500 ευρώ, 65.179 εργαζόμενοι αμείβονται από 401-600 ευρώ, 233.116 άτομα λαμβάνουν 601-700 ευρώ και 248.027 από 701-800 ευρώ.