Την εκ νέου στροφή των Ελλήνων προς την επιχειρηματικότητα, δείχνει η εντυπωσιακή αύξηση που παρατηρείται την τελευταία τριετία στη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων με στραμμένο το βλέμμα προς το εξωτερικό, τα αποκαλούμενα και startups.

Σύμφωνα με μελέτη της Endeavor Greece, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας, το 2013 ιδρύθηκαν 144 startups στην Ελλάδα, αριθμός σχεδόν δεκαπλάσιος σε σχέση με τις μόλις 16 που είχαν ιδρυθεί το 2010. Αντίστοιχη είναι και η αύξηση στα κεφάλαια που επενδύθηκαν σε startups στο διάστημα αυτό. Το 2013 το ύψος της επένδυσης έφτασε τα 42 εκατ. ευρώ από μόλις 500.000 ευρώ το 2010. Στο σύνολο του 2013, τριάντα εταιρείες έλαβαν επενδύσεις. Σημαντικό στοιχείο είναι, πάντως, ότι σύμφωνα με την Endeavor, με βάση τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές στην Ελλάδα, το 25% των επιχειρήσεων φαίνεται να μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία.
 
Σε αυτή την εντυπωσιακή άνοδο, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η ενεργοποίηση στις αρχές του 2013 των τεσσάρων επενδυτικών funds που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Jeremie (Elikonos, Odyssey VP, OpenFund II και PJ Tech Catalyst). Κάτι που φαίνεται τόσο στο ποσοστό των επενδύσεων του 2013, που προέρχεται από επενδυτές με βάση την Ελλάδα (72%) και αφορά σε εταιρείες σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης (69%), όσο και στην κατανομή ανά κλάδο. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν λάβει περίπου το 50% της συνολικής επένδυσης για το 2013, καθώς τα funds του Jeremie χρηματοδοτούν μόνο τεχνολογικές προσπάθειες.

Στους υπόλοιπους κλάδους περιλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα μέσα ενημέρωσης, τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των startups που έχει δημιουργηθεί από το 2010 μέχρι σήμερα, δραστηριοποιείται στον τομέα των εφαρμογών για φορητές συσκευές (mobile apps).