Η εργασιακή ηθική καταρρέει σε αρκετά γραφεία, διαπιστώνει πρόσφατη έρευνα του CarrerBuilder.

Το 23% των 2.900 εργαζομένων δήλωσαν ότι η παρούσα εργασιακή ηθική τους είναι εξόχως χαμηλή. Στην ίδια έρευνα αποδείχτηκε ότι το 40% αυτών, τον τελευταίο χρόνο, δυσκολεύεται να εντοπίσει κίνητρα για να αποδώσει στη δουλειά του ενώ το 24% δήλωσε ότι δεν αισθάνεται δέσμευση απέναντι στο σημερινό του εργοδότη. Το 33% επισήμανε τις διακρίσεις στο περιβάλλον του γραφείου, γεγονός που συμβάλλει στη χαμηλή ηθική και το 23% θεωρεί ότι το τμήμα στο οποίο ανήκει δεν τυγχάνει εκτίμησης από τη διοίκηση.

Περίπου το 40% έκανε λόγο για υψηλό εργασιακό στρες την ίδια ώρα που το 47% τόνισε τον αυξημένο όγκο δουλειάς σε σχέση με πέρυσι. Σημαντικό εύρημα της έρευνας αποτελεί και το ότι το 20% δηλώνει δυσαρεστημένο με τις ισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή.