Την περαιτέρω μείωση (μετά την κατάργηση του 1,1% υπέρ ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας) των εργοδοτικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά επιπλέον 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, καλείται να νομοθετήσει μέσα στο 2013 η κυβέρνηση και να εφαρμόσει σταδιακά το 2014.

Το μέτρο περιλαμβάνεται στα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν στη διετία 2013-2014 και παρά τη διψήφια (άνω του 15%) μείωση των εσόδων των Ταμείων από εισφορές. Για τη διατήρηση ωστόσο μιας ισορροπίας μεταξύ των εισφορών και των παροχών των Ταμείων ενδέχεται να ενταθούν τα μέτρα καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας μέσω του ΣΕΠΕ και να διευρυνθεί η βάση όσων καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Σε αυτό θα συμβάλλει και η προωθούμενη ταυτόχρονη καταβολή (και ηλεκτρονική παρακολούθηση) των μισθών, του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και των εισφορών από τις επιχειρήσεις. Εγκαταλείπεται οριστικά, ωστόσο, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας που θα έδινε ως «μπόνους» στους συνεπείς εργοδότες έκπτωση στις εισφορές.