Σύμφωνα με την Stanton Chase, από τα τελευταία στοιχεία των ισολογισμών για το έτος 2008, που δημοσίευσαν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του executive search στην Ελλάδα, μεταξύ των 3 μεγαλύτερων σε κύκλο εργασιών εταιρειών η Stanton Chase International καταγράφει τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης (23%), με τον κύκλο εργασιών της το 2008 να διαμορφώνεται στα 2,8 εκατ. ευρώ περίπου έναντι περίπου 2, 2 εκατ. ευρώ για το 2007.

Η Ergon Zehnder, με τον κύκλο εργασιών της να ξεπερνά τα 4,1 εκατ. ευρώ για το 2007 και την επόμενη χρονιά να ξεπερνά τα 4,5 εκατ. ευρώ, σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 10,17%. Τέλος, η Korn Ferry σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης 7,38% που μεταφράζεται σε κύκλο εργασιών για το 2007 στα 2,3 εκατ. ευρώ σε αντιδιαστολή με το 2008 που διαμορφώθηκε στα 2,5 εκατ. ευρώ.