Συνεχίζει τον κύκλο των online μαθημάτων του το START Project, έχοντας εκπαιδεύσει περισσότερα από 7.000 άτομα στις νέες τεχνολογίες από το 2017.

Ειδικότερα, τα διαδικτυακά μαθήματα περιλαμβάνουν ενότητες που καλύπτουν θεματικές όπως ο προγραμματισμός και το digital marketing, αλλά και κατηγορίες για  αρχάριους, προχωρημένους, εξειδικευμένους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να χειρίζονται ιστοσελίδες με το WordPress, προγραμματισμό με το Visual Studio Code, αλλά και τα εργαλεία Git και Github για web development στον τομέα του version control. Επισημαίνεται, τέλος, ότι όλα τα προγράμματά του προσφέρονται δωρεάν, ενώ τα bootcamps του παρέχουν άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας.