Πάνω από τους μισούς εργαζόμενους θεωρούν ότι η εργασία τους είναι στάσιμη και σχεδόν τα δύο τρίτα των εργαζομένων δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας διαχείρισης ταλέντων Development Dimensions International (DDI).

Οι ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι θεωρούν τη δουλειά τους στάσιμη είχαν διπλάσιες πιθανότητες να πουν ότι δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να προαχθούν (32% όσων θεωρούν τις εργασίες τους στάσιμες έναντι 18% αυτών που δήλωσαν ότι δεν είναι), ήταν λιγότερο πιθανό να πουν ότι τους ζητήθηκε να κάνουν περισσότερα (14% έναντι 27%) και υποστήριξαν ότι τους δίνονται λιγότερο συναρπαστικές προκλήσεις (3% έναντι 26%).

Η έρευνα, επίσης, αποκάλυψε ότι το 46% των εργαζομένων που θεωρούν στάσιμες τις θέσεις τους δήλωσαν ότι «κάνουν απλά τη δουλειά τους και πάνε σπίτια τους» σε σχέση με το 20% αυτών που είπαν ότι δεν αισθάνονται στάσιμοι και οι οποίοι κάτι τέτοιο.

Επιπλέον, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 44% των εργαζομένων θα ψάξει για άλλη δουλειά όταν η κατάσταση της οικονομίας βελτιωθεί. Ανάμεσα στους εργαζόμενους που αισθάνονται στάσιμη την εργασία τους, 77% θα την άφηναν για άλλη εταιρεία αν τους δινόταν η ευκαιρία.