Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων, το Career Office του ΙΕΚ Δέλτα διεξήγαγε έρευνα και παρουσίασε τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Μεταξύ άλλων, σταθερά αυξανόμενη ζήτηση έχουν και οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων Marketing, για απασχόληση στα διοικητικά τμήματα και στα τμήματα πωλήσεων εμπορικών επιχειρήσεων. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, τωνεπικοινωνιών και του διαδικτύου δημιούργησε αυξημένη ζήτηση αποφοίτων των παραπάνω ειδικοτήτων με εξειδίκευση στο Digital Marketing. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί την ανάγκη και για εξειδικευμένους αποφοίτους της ειδικότητας Γραφίστας Έντυπου & Ηλεκτρονικών Μέσων.

Παράλληλα, η ψηφιακή επανάσταση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κλάδο της τεχνολογίας. Η πληροφορική είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι κάθε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι ειδικότητες που σχετίζονται με τις Εφαρμογές Πληροφορικής και το Web Design, αλλά και των Τεχνικών Δικτύων, κυρίως για κάλυψη θέσεων σε τμήματα IT Administration.