Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, οι ethelon και Eurolife FFH παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας τους για τον εθελοντισμό, η οποία καταγράφει την επόμενη μέρα για την εθελοντική δραστηριότητα στη χώρα. Αναλυτικότερα, στόχος της εν λόγω έρευνας ήταν να αναδείξει τις τάσεις, τις συμπεριφορές και τις προοπτικές που θα καθορίσουν το μέλλον του εθελοντισμού, ενώ το βασικό σημείο που αναδείχθηκε ήταν ο εθελοντισμός εξ αποστάσεως, μια πρακτική που η πλειοψηφία των ερωτώμενων εκτιμά ότι θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των εθελοντικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο αυτό εμφανίζεται ως μια νέα ευκαιρία, η οποία, παρά τις όποιες προκλήσεις που δημιουργεί, έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τον θετικό αντίκτυπο του εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία. Επισημαίνεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών της ethelon, μελών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και στελεχών επιχειρήσεων, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.200 συμμετοχές.