Τα τελευταία τρία χρόνια, η εταιρεία Nestlé Ελλάς προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece πολλαπλές ευκαιρίες με στόχο να αποκτήσουν εμπειρική γνώση πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους, μέσα από το Πρόγραμμα Μαθητείας (internship) του ALBA.

 Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης παρακολούθησης του internship τους στην εταιρεία, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε καθημερινή επαφή με έμπειρα στελέχη πάνω στον τομέα της εξειδίκευσης τους, να εξοικειωθούν με τη λειτουργία ενός σύγχρονου πολυεθνικού περιβάλλοντος και να συνδέσουν τη θεωρία (μεταπτυχιακές σπουδές) με την πράξη μέσα σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί είκοσι (20) internships σε νευραλγικά τμήματα της εταιρείας όπως του Μάρκετινγκ, της Οικονομικής Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Supply Chain κα. Για το πρόγραμμα μαθητείας η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Nestlé, Πολυξένη Κιούρη, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το ALBA εντάσσεται στην πρωτοβουλία μας Νestle Needs YOUth, που ξεκίνησε την Ευρωπαϊκή της διαδρομή από την Αθήνα το Νοέμβριο του 2012, για να γίνει παγκόσμια στις αρχές αυτού του χρόνου.
 
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας έχουμε μέχρι σήμερα προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε 305 νέους, αποκτώντας πολύτιμους συνεργάτες στην πορεία αυτής της προσπάθειας. Ανάμεσά τους, το Γραφείο Σταδιοδρομίας & Αποφοίτων του ALBA το οποίο, ήταν από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας».