Σε 24.423.000 υπολογίζει η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία τους άνεργους στην Ευρωζώνη, τον Νοέμβριο του 2014, με την Ελλάδα να διατηρεί την αρνητική πρωτιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο παρέμεινε σταθερό στο 11,5%. Στην «Ε.Ε. των 28» η ανεργία διαμορφώθηκε στο 10% τον Νοέμβριο, σημειώνοντας ελαφριά πτώση σε σχέση με τον Οκτώβριο (10,1%), με συνολικά 24,4 εκατομμύρια ανέργους στην Ε.Ε. και 18,4 εκατομμύρια στην Ευρωζώνη αντίστοιχα. Η ανεργία των νέων διαμορφώθηκε στο 23,7% (έναντι 23,9% τον Νοέμβριο του 2013) και στην Ε.Ε. στο 21,9% (έναντι 23,2% τον Νοέμβριο του 2013).

Αναλυτικότερα, τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ε.Ε. καταγράφονται στην Ελλάδα (25,7% τον Σεπτέμβριο), την Ισπανία (23,9%) και την Κύπρο (16,8%), και αντίστοιχα τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Αυστρία (4,9%), στη Γερμανία (5%), στη Μάλτα και στην Τσεχία (5,8%). Τέλος, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων της Ισπανίας και της Ελλάδας ακολουθεί η Ιταλία (43,9%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε Γερμανία (7,4%), Αυστρία (9,4%) και Ολλανδία (9,7%).