Με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ  απορρίφθηκε η αίτηση της ΠΟΕΔΗΝ για ακύρωση της απόφασης για υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων σε δομές υγείας. Ανάμεσα στα άλλα κρίθηκε ότι το δικαίωμα στην υγεία αναγνωρίζεται στο Σύνταγμα όχι μόνο ως ατομικό, αλλά και ως κοινωνικό.

Επομένως, «σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η δημόσια υγεία, όπως είναι η κατάσταση πανδημίας, το Κράτος, με γνώμονα την αρχή της προφυλάξεως, οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της διαδόσεως της ασθένειας, και, κατ’ επέκταση, τη μείωση της πιέσεως που ασκείται επί των υπηρεσιών υγείας, έως ότου εξευρεθεί επιστημονικώς τεκμηριωμένη λύση αποτελεσματικής αντιμετωπίσεώς της, οι δε πολίτες έχουν δικαίωμα να απαιτούν την πραγμάτωση της σχετικής υποχρεώσεως του Κράτους» αναφέρει μεταξύ άλλων η απόφαση του ΣτΕ.