Δικαίωμα συνταξιοδότησης σε τραπεζοϋπαλλήλους χωρίς όριο ηλικίας, με μόνη προϋπόθεση τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων κάθε φορά ετών ασφάλισης, έδωσε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλήλων (ΟΤΟΕ), η συγκεκριμένη απόφαση ακυρώνει υπουργική απόφαση και ανοίγει την πόρτα εξόδου στους τραπεζοϋπαλλήλους των πρώην Εμπορικής, Alpha Bank και Attica Bank με μόνη προϋπόθεση την συμπλήρωση των προβλεπόμενων ετών ασφάλισης. Αφορά όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης προσυνταξιοδοτικής παροχής έως τις 12 Μαΐου 2016.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία επισημαίνει πως έγιναν δεκτά τα επιχειρήματα των ασφαλισμένων σύμφωνα με τα οποία ισχύουν οι ρυθμίσεις των καταστατικών του ΤΕΑΠΕΤΕ (πρώην Εμπορικής Τράπεζας), του ΤΑΠΤΠ (ALPHA BANK) και του ΛΑΚ (Attica Bank) που ορίζουν ρητά ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με μόνη τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, χωρίς να απαιτούνται ταυτοχρόνως ούτε η συμπλήρωση του προβλεπόμενου σχετικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ούτε η αποχώρηση από την υπηρεσία. Τέλος, η ΟΤΟΕ σημείωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση ισχύει έναντι όλων και δεσμεύει το υπουργείο Εργασίας το οποίο πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.