Η Group HR Director της Intrasoft International μιλάει για τις προτεραιότητες της εταιρείας τη νέα χρονιά, μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της υψηλής τεχνολογίας.

    HRforward: Ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας σας ως προς τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού;

Στέλλα Βουλγαράκη: Ο απώτερος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η ανάπτυξη των εργαζομένων μας θα βασίζεται στην πρωτοβουλία, την καινοτομία και την επικοινωνία. Βασική μας στρατηγική παραμένει η εναρμόνιση της κουλτούρας της εταιρείας και η σύνδεσή της με υφιστάμενα και νέα συστήματα. Το 2018 αποτελεί για την INTRASOFT International σημαντική χρονιά. Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις μας των τελευταίων 3 χρόνων, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, εισέρχονται σε ένα στάδιο ωρίμανσης και αφομοίωσης από τον οργανισμό. Αυτό μας επιτρέπει να συνεχίσουμε με νέες δράσεις που θα επιταχύνουν τη μετάβαση στο περιβάλλον εργασίας που έχουμε οραματιστεί.

    HRf.: Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για το 2018;

Σ.Β.: Ίσως η πιο σημαντική πρωτοβουλία για το 2018 είναι ο επαναπροσδιορισμός των εταιρικών αξιών της INTRASOFT International. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο κώδικα επικοινωνίας και συμπεριφοράς μέσα στην εταιρεία μας. Παράλληλα, επενδύουμε στη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας μας, στον τρόπο με τον οποίο ανταλλάζουμε ιδέες αλλά και τεχνικές γνώσεις. Βασικό συστατικό της νέας μας κουλτούρας είναι η διάχυση της εξαιρετικής τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι ομάδες μας. Το νέο μας intranet στοχεύει να δημιουργήσει νέα κανάλια ενδο-εταιρικής επικοινωνίας και τη βάση αναφοράς για θέματα διαχείρισης και διάχυσης της γνώσης εντός της INTRASOFT International.

Επίσης, προκειμένου να αναπτύξουμε τις διαδικασίες διαχείρισης γνώσης, υλοποιούμε Learning Management σύστημα. Μέσα από αυτό, όλοι οι εργαζόμενοί μας αποκτούν πρόσβαση σε μία πληθώρα e-learning εκπαιδεύσεων, σε τεχνικά αντικείμενα και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων. Για την ενδυνάμωση των διοικητικών δεξιοτήτων του Middle Management της εταιρείας, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα συμπεριφορικής εκπαίδευσης το οποίο βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές, σε πεδία που σχετίζονται τόσο με την υιοθέτηση ενός κατάλληλου people management style όσο και με την εφαρμογή αυτού στην καθημερινή εργασία.

    HRf.: Μέσα από ποιες επενδύσεις/δράσεις σχεδιάζετε να τις επιτύχετε;

Σ.Β.: Όπως ανέφερα, οι εταιρικές αξίες και η αφομοίωσή τους σε καθημερινές συμπεριφορές, αποτελούν προτεραιότητα για εμάς και έχουμε ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Οι πυλώνες των δράσεων μας μέχρι σήμερα επικεντρώνονται στην προσέλκυση νέων ταλέντων και στην ανάπτυξη και εξέλιξη των υφιστάμενων εργαζομένων. Το πλήθος άλλα και η ποιότητα των βιογραφικών που λαμβάνουμε είναι απόδειξη ότι είμαστε πλέον employer of choice στον κλάδο της Πληροφορικής.

Παράλληλα, αλλάξαμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζουμε τους εργασιακούς ρόλους και διαχειριζόμαστε τους ανθρώπους μας. Συγκεκριμένα υλοποιήσαμε ένα νέο Career Path Framework και Job Grading System, που αποτυπώνει όλους τους ρόλους της εταιρείας και δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να εξελιχθούν μέσα στον οργανισμό. Επίσης, ανασχεδιάσαμε το Reward Strategy της εταιρείας με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών πακέτων αμοιβών και παροχών, τα οποία συνδέονται με την εταιρική στρατηγική, την επιχειρησιακή απόδοση και τις ανάγκες των εργαζομένων.

Παράλληλα, η INTRASOFT International επένδυσε και στη δημιουργία του νέου και συνεχώς εξελισσόμενου Performance Management συστήματος, το οποίο υποστηρίζει τις αποφάσεις για την ανάπτυξη και εξέλιξη των ανθρώπων μέσα στον οργανισμό με συμμετοχικό, διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο. Συνδετικό στοιχείο όλων των δράσεων και αλλαγών αποτελεί η μετάβαση στον digital τρόπο διαχείρισης των ανθρώπων μας με την εισαγωγή και χρήση cloud πλατφόρμας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

    HRf.: Ποιες τάσεις και εξελίξεις πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν άμεσα το HR;

Σ.Β.: Η επιχειρηματική πραγματικότητα δείχνει ότι οι θέσεις εργασίας γίνονται ολοένα και περισσότερο virtual, ενώ οι εργαζόμενοι επιζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και προσδοκούν περισσότερο έλεγχο στη διαχείριση της εξυπηρέτησή τους (employee self-service) αλλά και της ανάπτυξής τους. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες επιζητούν διαφοροποίηση μέσα από την ποιοτική αξιοποίηση στατιστικών και δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού σε πραγματικό χρόνο. Οι τάσεις αυτές δείχνουν ότι η μετάβαση σε έναν ψηφιοποιημένο τρόπο λειτουργίας των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μονόδρομος. Αυτό προϋποθέτει ότι το HR θα λειτουργεί μέσα από το ουσιαστικό πρίσμα του ρόλου του, δηλαδή ως στρατηγικός συνεργάτης της διοίκησης, φορέας της αλλαγής κουλτούρας, καθώς και εξειδικευμένος συνεργάτης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των συστημάτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Το κείμενο υπογράφει η Στέλλα Βουλγαράκη, Group HR Director, Intrasoft International, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.