Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2019, δηλαδή το έτος πριν από την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού για τον COVID-19 από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα ποσοστά ανεργίας εξακολούθησαν να ποικίλουν ευρέως στις διάφορες περιοχές της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε περιοχές της Τσεχίας, με την Πράγα (1,3%) και την Κεντρική Βοημία (1,3%) να ξεχωρίζουν, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφηκαν στη Μαγιότ (30,1%), μια υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας, και στην Δυτική Ελλάδα με 24,1%. Επιπλέον, μεταξύ των 239 περιφερειών της ΕΕ, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, οι 66 είχαν ποσοστό ανεργίας μικρότερο από 3,4%, το μισό δηλαδή από τον μέσο όρο της ΕΕ (6,7%).

Οι εν λόγω περιφέρειες ήταν 22 περιοχές στη Γερμανία, 11 στην Πολωνία, 8 στην Ολλανδία, 7 στην Τσεχία, 5 στην Αυστρία, 4 στην Ουγγαρία, 3 στη Ρουμανία, από 2 σε Βέλγιο και Βουλγαρία, καθώς και από 1 σε Ιταλία και Σλοβακία. Αντιθέτως, σε δέκα περιοχές στην Ελλάδα, εννέα στην Ισπανία, πέντε στη Γαλλία και πέντε στην Ιταλία, τουτέστιν 29 περιφέρειες συνολικά, καταγράφηκε ποσοστό ανεργίας τουλάχιστον της τάξης του 13,4%, δηλαδή διπλάσιο από αυτό της ΕΕ.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε σύγκριση με το 2018, σχεδόν τα τρία τέταρτα (74%) των περιφερειών της ΕΕ είδαν το ποσοστό ανεργίας τους στα άτομα ηλικίας 15-74 ετών να κατεβαίνει, με σχεδόν τις μισές (48%) να σημειώνουν μείωση τουλάχιστον 0,5%.