Η ετήσια έρευνα που πραγματοποιεί το Αμερικανικό κλαδικό περιοδικό Executive Recruiter News (ERN), κατατάσσει την InterSearch Worldwide στην 11η θέση των 20 μεγαλύτερων εταιρειών εξεύρεσης ανώτερων και ανώτατων στελεχών παγκοσμίως.

Η εταιρεία μάλιστα ανέβηκε τρεις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα 97 γραφεία του διεθνούς δικτύου της InterSearch είχαν κύκλο εργασιών U.S. $119,3 εκατομμύρια το 2008, παρουσιάζοντας αύξηση +12,9% σε σχέση με το 2007 ενώ τα έσοδα ανά σύμβουλο (revenue per consultant) για το 2008 ήταν $486.900, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα $421.100 του 2007.