Καθήκοντα εντεταλμένης Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού αναλαμβάνει άμεσα στον Όμιλο της Alpha Bank η Φραγκίσκη Μελίσσα.

Σημειώνεται ότι η ίδια ήταν Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Vodafone στην Ελλάδα και στην Ρουμανία, Περιφερειακή Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στην Colgate Palmolive, ενώ στην καριέρα της είχε θητεία σε θέσεις ευθύνης στην Makro Cash & Carry και στην KPMG.