Την Aθήνα επέλεξε o Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος εταιρειών Επιχειρηματικής Πληροφόρησης (FEBIS), για τη διεξαγωγή της ετήσιας Γενικής του Συνέλευσης (20-21/09).

Η κύρια θεματική του διήμερου συνεδρίου που διεξάγεται παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση, αφορά στον ρόλο της Mηχανικής Mάθησης (Μachine Learning- ML) και της Tεχνητής Nοημοσύνης (Artificial Intelligence- AI) στην εκτίμηση του Επιχειρηματικού Ρίσκου. Ο Όμιλος Εταιρειών ICAP, είναι από τα αρχαιότερα μέλη της FEBIS και υποστηρίζει τον Σύνδεσμο ενεργά στην ανάπτυξή του, για πολλές δεκαετίες. Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση έχουν ήδη σημαντική επίδραση στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, καθώς και στην Κανονιστική Συμμόρφωση κάθε επιχείρησης στο θεσμικό και ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοποίησής της. Ωστόσο, οι εταιρείες πρέπει να επενδύουν συστηματικά και δυναμικά σε υποδομές, στην ψηφιοποίηση, στην κατάρτιση του προσωπικού καθώς και στη βελτιστοποίηση της ‘‘λογικής’’ και των ‘‘κανόνων’’ της τεχνολογίας που αξιοποιούν, προκειμένου να μετριάζουν το ρίσκο έκδοσης λανθασμένων συμπερασμάτων. Ο μετασχηματισμός των ρόλων AI και ML στην αξιολόγηση του κινδύνου και της διαχείρισης δεδομένων συμβαίνει ήδη, φέρνοντας το μέλλον στο Σήμερα».