Δύο νέα μέλη υποδέχτηκε στην ομάδα της η KPMG. Συγκεκριμένα, καθήκοντα Talent Sourcing Senior Manager, στο τμήμα Executive Search & Selection της εταιρείας ανέλαβε η Αγγελική Κακανιάρη, η οποία διαθέτει 35 έτη συνολικής εργασιακής εμπειρίας στον τομέα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε μεγάλες Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Τα τελευταία 10 έτη εργαζόταν ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στον Όμιλο Εταιριών Υγείας Βιοιατρική, ενώ παλαιότερα είχε απασχοληθεί στην SingularLogic, στη Vodafone και στην Nielsen.

Σπούδασε στο Deree College, Management & Organizational Behavior και είναι κάτοχος πτυχίου ΜΒΑ (ICBS-Kingston University) με ειδίκευση στο Human Resources Mgt. Ο ρόλος της στην KPMG, παράλληλα με τα έργα αξιολόγησης και επιλογής στελεχών, συμπεριλαμβάνει και τον συντονισμό της αποτελεσματικής χαρτογράφησης της αγοράς για τις εκάστοτε ειδικότητες υποψηφίων. Επιπρόσθετα, η Έλσα Σταθοπούλου ανέλαβε καθήκοντα Employer Branding Manager.

Πρόκειται για στέλεχος με 25 χρόνια εμπειρίας στην Εταιρική Επικοινωνία και Κοινωνική Συνεισφορά. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στη Bell Atlantic και γρήγορα εντάχθηκε στο δυναμικό της Vodafone στη Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων, έχοντας στην ευθύνη της τις Δημόσιες Σχέσεις, την Εσωτερική Επικοινωνία και τα προγράμματα Κοινωνικής Συνεισφοράς του Ιδρύματος Vodafone.

Τα τελευταία εννέα χρόνια κατείχε τη θέση της Διευθύντριας Επικοινωνίας & Εύρεσης Πόρων στα Παιδικά Χωριά SOS. Έχει σπουδάσει Γαλλική Γλώσσα & Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Deree College και MBA από το University of La Verne.