Τη μισθοδοσία και διαχείριση ανθρώπινων πόρων Premium HRM της Data Communication επέλεξε ο τομέας των επιβατικών μεταφορών του Δημοσίου.

H Ε.ΘΕ.Λ. (Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων) ανακοίνωσε πρόσφατα την επιλογή της Premium HRM ως συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παρουσιών και βαρδιών των εργαζομένων. Πρώτος οργανισμός επιβατικών μεταφορών που εγκατέστησε το συγκεκριμένο σύστημα ήταν ο Η.Λ.Π.Α.Π, όπου η εφαρμογή βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Και τα δύο έργα αποτελούν τμήμα ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία ανετέθησαν, κατόπιν διαγωνισμού, στην Profile AE.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε το έργο εγκατάστασης του Premium HRM στον Ο.Β.Ι (Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) όπου το σύστημα, ήδη, λειτουργεί με επιτυχία.