Υποκίνηση για την ανάληψη πρωτοβουλιών ως προς τη δια βίου μάθηση στις ελληνικές επιχειρήσεις χρειάζονται εργοδότες και εργαζόμενοι, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα που διενήργησε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τεχνογνώση στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας Equal και παρουσιάστηκε την Τετάρτη σε εκδήλωση στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

Στη χώρα μας, μόλις το 2% των πολιτών, ηλικίας 25-64, συμμετέχει σε ενέργειες δια βίου εκπαίδευσης, ποσοστό που κατατάσσει την Ελλάδα τελευταία στην ΕΕ των 25, όπου ο μέσος όρος είναι 10%.

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι σε μικρο – μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν, σύμφωνα με την άποψη των εργοδοτών, «θετική κρίσιμη μάζα» ως προς την κατανόηση των προοπτικών της δια βίου μάθησης και όχι τροχοπέδη, όπως πιστεύεται.

Στην έρευνα συμμετείχαν 610 επιχειρήσεις και 20 φορείς εκπροσώπησης, με το 75,5% αυτών, να προέρχονται από την Κ.Μακεδονία, 4% Δ.Μακεδονία και 10,5% από Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

Το 81,4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εντός διετίας θα υλοποιήσει δραστηριότητες ανάπτυξης εκπαίδευσης και ανθρώπινου δυναμικού, ενώ 52,1% προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την ίδια δουλειά, εσωτερικά ανώτερα στελέχη. Έκπληξη της έρευνας αποτέλεσε ποσοστό 80,2%, που δήλωσε ότι καταγράφει γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και εντοπίζει εκπαιδευτικές ανάγκες και ελλείψεις.

Οι επιχειρήσεις (69,2%) προβαίνουν παράλληλα με την υλοποίηση παρεμβάσεων τεχνολογικού – λειτουργικού εκσυγχρονισμού, σε εντοπισμό των εκπαιδευτικών ελλείψεων του ανθρώπινου δυναμικού που προκύπτουν και ποσοστό 68,6% δήλωσε ότι έχει συνοδεύσει τις παρεμβάσεις με ειδικά σχέδια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις. Το είδος δραστηριότητας που επελέγη για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού είναι κατά 82,6% η εκπαίδευση από προμηθευτές και η εκπαίδευση πάνω στην εργασία (67,8%).

Πηγή: NewsRoom ΔΟΛ