Καθήκοντα HR Manager στην εταιρεία ZuluΤrade Technologies, με ευθύνη και της χρηματιστηριακής AAAFx, ανέλαβε ο Δημήτρης Σταυρόπουλος.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος κατείχε τη θέση Talent Acquisition & Development Manager στην Public για Ελλάδα και Κύπρο, Regional HR Associate CEE & Italy στην First Data Corporation, HR Innovation Consultant στην JOBilu, όπως επίσης και HR Operations and C&B Advisor στην Microsoft Hellas.