Χίλιοι διακόσιοι τραπεζικοί υπάλληλοι έχασαν τη δουλειά τους στη Ρουμανία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 λόγω της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τραπεζικών Δραστηριοτήτων της χώρας.

Οι τράπεζες, που δραστηριοποιούνται στη ρουμανική οικονομία, έχουν 6.500 υποκαταστήματα εκτός του Βουκουρεστίου, ενώ κατά την παρούσα περίοδο έχουν παγώσει την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, για την επέκταση του τραπεζικού τους δικτύου, με την ίδρυση νέων υποκαταστημάτων. Σημειώνεται ότι στο περιφερειακό δίκτυο των τραπεζικών υποκαταστημάτων εργάζονται 58.000 τραπεζικοί υπάλληλοι.

Πηγή: EMEA Business Monitor