Αύξηση των ανέργων κατά 116.629 άτομα (+14,30%) στους 932.556 (από τους οποίους οι 778.399 αναζητούσαν, αλλά, δεν έβρισκαν απασχόληση) και των μακροχρόνια ανέργων, για διάστημα πάνω από ένα έτος, κατά 66.408 άτομα (+ 25,83%) στους 323.510 από 257.102, κατέγραψε ο ΟΑΕΔ το μήνα Απρίλιο.

Την επιδείνωση των δεικτών της ανεργίας παρά την εποχική αύξηση των προσλήψεων που έγιναν μεταξύ του Μαρτίου και του Απριλίου (που, όμως ήταν μειωμένες κατά 8,86% σε σύγκριση με πέρυσι λόγω της παρατεινόμενης ύφεσης) δείχνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με αυτά, τον Απρίλιο του 2012 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι που αναζητούσαν εργασία ήταν 778.399 (+10,44% ή +73.581 άτομα).

Μαζί με τους μη αναζητούντες εργασία (154.157 άτομα) οι άνεργοι έφτασαν τους 932.556. Οι μακροχρόνια άνεργοι ήταν 323.510, αυξημένοι κατά 66.408 άτομα (+25,83%) και αποτελούν το 41,56% του συνολικού αριθμού των ανέργων. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι, λόγω απώλειας δικαιώματος επιδότησης με το ισχύον καθεστώς, μειώθηκαν κατά 30.997 άτομα και ήταν συνολικά 252.998 (το 32,5% των εγγεγραμμένων – αναζητούντων εργασία). Η αύξηση των ανέργων προέρχεται από τη συνεχιζόμενη αδυναμία της αγοράς να δημιουργήσει θέσεις εργασίας.

Τον Απρίλιο έγιναν 65.306 προσλήψεις, +40,57% από το Μάρτιο αλλά, μειωμένες κατά 8,86% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2011 (71.655). Τον ίδιο μήνα έγιναν 17.267 απολύσεις, 16.356 λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και 17.248 οικειοθελείς αποχωρήσεις, δηλαδή συνολικά χάθηκαν 50.871 θέσεις με αποτέλεσμα το ισοζύγιο της απασχόλησης να είναι θετικό (+14.435 θέσεις), αλλά, κατώτερο σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2011 (+ 17.543 θέσεις).