Σημαντικές διαστάσεις παγκοσμίως φαίνεται να λαμβάνει η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, με την Ιαπωνία να είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο με το 89% των εταιρειών, να δηλώνει πως αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις.

Σύμφωνα με την έρευνα της Manpower Talent Shortage Survey of 2018, οι πιο προβληματικές αγορές εργασίας στον εν λόγω τομέα είναι, μετά την Ιαπωνία, η Τουρκία και η Ελλάδα, ενώ από τις χώρες της δυτικής Ευρώπης η μόνη με ανάλογο πρόβλημα φαίνεται να είναι η Γερμανία. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και μπορούν να αφορούν επαγγέλματα όπως π.χ. δάσκαλοι, νοσηλευτικό προσωπικό και μάγειρες έως μεταλλουργούς, υδραυλικούς κ.ά.