Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, βελτίωση εμφάνισε στο β’ τρίμηνο του 2018 ο τομέας της απασχόλησης στις χώρες της Ευρωζώνης και της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των απασχολούμενων, σε τριμηνιαίο επίπεδο, ενισχύθηκε κατά 0,4% τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ε.Ε., έναντι αύξησης 0,4% και 0,5%, αντίστοιχα, στο α’ τρίμηνο του 2018. Παράλληλα, σε ετήσιο επίπεδο, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 1,5% στην Ευρωζώνη και κατά 1,4% στην Ε.Ε., ποσοστά σχεδόν αμετάβλητα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Συνολικά, ο αριθμός των εργαζομένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 238,9 εκατ. στις χώρες της Ε.Ε., εκ των οποίων οι 158 εκατ. βρίσκονται στις χώρες της Ευρωζώνης. Η υψηλότερη τριμηνιαία βελτίωση της απασχόλησης καταγράφηκε στην Εσθονία (1,3%) και την Πολωνία (1,2%), αλλά και στην Κύπρο (1%). Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, ο αριθμός των εργαζόμενων ενισχύθηκε κατά 0,8% έναντι του α’ τριμήνου του 2018 και κατά 1,5% έναντι του β’ τριμήνου του 2017.