Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δώδεκα ετών έφτασε η ανεργία στην ευρωζώνη τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο, αυξήθηκε στο 10,1% από 10% που ήταν το Μάρτιο. Η Eurostat ανακοίνωσε ότι 25.000 άτομα προστέθηκαν στη λίστα των ανέργων τον Απρίλιο οδηγώντας το συνολικό αριθμό των ανέργων στους 15,9 εκατ. Στην Ευρώπη των27, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 9,7%, παραμένοντας αμετάβλητη σε σχέση με το Μάρτιο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, οι άνεργοι στην Ευρώπη ανήλθαν σε 23,311 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 15,860 εκατομμύρια ήταν στην ευρωζώνη. Στην Ελλάδα, η ανεργία ανήλθε στο 10,2%, με τη χώρα να καταγράφει μία από τις χειρότερες επιδόσεις, κυρίως στους νέους και τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, η ανεργία στις γυναίκες αυξήθηκε στο 13,9% – η τρίτη χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη – ενώ στους νέους κάτω των 25 ετών αυξήθηκε στο 27,5% – η τέταρτη χειρότερη επίδοση.