Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας κατά το δ’ τρίμηνο του 2009, ανήλθε σε 10,3%, έναντι 9,3% το γ’ τρίμηνο του 2009. Το δ’ τρίμηνο του 2008, το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν στο 7,9%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), οι άνεργοι το δ’ τρίμηνο του 2009 ήταν 514.401 άτομα, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων εκτιμάται στα 4.476.806 άτομα.

Οι άνεργες γυναίκες είναι σχεδόν διπλάσιες από τους άνδρες (14% έναντι 7,7%) ενώ ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών (20,4%) την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών φθάνει στο 26,2%.
Ως προς το επίπεδο της εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (14,4%), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (12,1%) και σε όσους έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (11.7%).

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι ανώτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (11,7% έναντι 10,2%). Επίσης, το 73,6% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο είναι 52,2%.

Σε επίπεδο περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο νότιο Αιγαίο (13,2%), στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη (12,2%) και στη δυτική Μακεδονία (12%). Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 25,8% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 μήνες και πάνω ανεξάρτητα αν είναι νέοι ή παλαιοί άνεργοι) αποτελούν το 43,3% του συνόλου.

Από το σύνολο των ανέργων, το 87% αναζητά εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση, ενώ το ποσοστό μερικής απασχόλησης παραμένει χαμηλό και ανέρχεται στο 6,2% των απασχολουμένων.

Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 64,1% εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ, στην οποία ανέρχεται σε 80%.