Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ποσοστό της ανεργίας τον Ιούνιο ανήλθε στο 11,6% έναντι 8,6% τον Ιούνιο 2009 και 12% το Μάιο 2010.

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Ιούνιο του 2010 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.429.823 άτομα, οι άνεργοι σε 582.364 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.292.452 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 142.493 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2009 (μείωση 3,1%) και κατά 1.503 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2010 (μείωση 0,03%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 154.657 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2009 (αύξηση 36,2%) ενώ μειώθηκαν κατά 19.821 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2010 (μείωση 3,3%).

Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 8,9% έναντι 15,5% για τις γυναίκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 29,8%, συνεχίζει να καταγράφεται στην ομάδα 15-24 ετών, ενώ οι δύο περιφέρειες με τους περισσότερους ανέργους είναι η Δυτική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Στην Ευρωζώνη, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 10%, αμετάβλητο σε σχέση με τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Eurostat.