Στο 11,6% μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας το Μάρτιο από 12,1% που ήταν τον αμέσως προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ένα χρόνο νωρίτερα η ανεργία είχε διαμορφωθεί στο 9,2%. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 65.773 άτομα σε σχέση με το Μάριο του 2009 (μείωση 1,5%) στα 4.423.899 άτομα ενώ αυξήθηκαν κατά 19.848 σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2010 (αύξηση 0,5%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 121.699 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2009 (αύξηση 26,6%) στα 578.723 άτομα, ενώ σε σχέση με το Φεβρουάριο μειώθηκαν κατά 26.554 άτομα (μείωση 4,4%). Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργία εξακολουθεί να παρατηρείται στους νέους 15-24 ετών, όπου αγγίζει το 29,8% ενώ την «πρωτιά» ανήκει στις γυναίκες με ποσοστό ανεργίας στο 15,9% (8,5% στους άντρες).