Στο 12,4% μειώθηκε το ποσοστό αδήλωτης εργασίας στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας το 2017, από 13,58% το 2016, 16,48% το 2015 και 19,17% το 2014.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά αποτελέσματα της ελεγκτικής δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλη τη χώρα, το διάστημα 01/01/2017 έως 31/12/2017, όπως αποτυπώνεται και από την έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ». Πιο αναλυτικά, το 2017 εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι του Σ.ΕΠ.Ε. και του ΕΦΚΑ. Έτσι, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ελέγχθηκαν 36.683 επιχειρήσεις. Από το δείγμα αυτό, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 5.357 (14,60%).

Σε σύνολο 139.021 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν 8.335 αδήλωτοι εργαζόμενοι (6,00%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία, ανέρχονται στο ποσό των 88.109.944 ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, το 2016, είχαν ελεγχθεί 34.241 επιχειρήσεις και οι 5.577 είχαν βρεθεί να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (16,29%). Σε σύνολο 130.608 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που είχαν ελεγχθεί, είχαν εντοπιστεί 9.270 αδήλωτοι εργαζόμενοι (7,10%), ενώ τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία, ανέρχονταν στο ποσό των 97.858.466 ευρώ.