Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2010 ανήλθε σε 12,6% έναντι 9,1% τον Σεπτέμβριο του 2009 και 12,2% τον Αύγουστο του 2010.

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον περασμένο Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.366.495 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 627.715 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.319.930 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 211.349 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους (μείωση 4,6%) και κατά 32.395 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (μείωση 0,7%).

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 170.912 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2009 (αύξηση 37,4%) και κατά 14.607 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (αύξηση 2,4%). Σε επίπεδο περιφέρειας, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία (16,3%), Κεντρική Μακεδονία (14%) και Θεσσαλία (13,7%) ενώ κατά ομάδες ηλικιών, το ποσοστό για τους νέους 15-24 ετών αγγίζει το 33,6%. Τέλος, οι γυναίκες διατηρούν τα πρωτεία με ποσοστό ανεργίας 16,7% έναντι 9,6% των ανδρών.