Ο ένας στους δύο ανέργους αναζητεί εργασία πάνω από ένα χρόνο χωρίς αποτέλεσμα. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από τα νέα τριμηνιαία ευρήματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την εξέλιξη της ανεργίας.

Mπορεί οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ να μειώθηκαν κατά 3% τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, οι επιδοτούμενοι να είναι λιγότεροι κατά 21% και οι προσλήψεις να παρουσιάζουν αύξηση κατά 71% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά το ποσοστό ανεργίας συνεχίζει την ανοδική του πορεία, 15,9% έναντι 11,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 και 14,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι άνεργοι ανέρχονται σε 792.601, ενώ στους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών το ποσοστό φτάνει το 30,9%. Από τους νέους ανέργους ένας στους πέντε αναζητεί για πρώτη φορά εργασία, με το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας να ανέρχεται στο 46,6%.

Επίσης, αυξανόμενη είναι η ανεργία στους μετανάστες, αφού ανέρχεται στο 19,8% έναντι 15,5% στους Έλληνες.

Σε επίπεδο Περιφέρειας υπερέχει σε ποσοστό ανεργίας το Νότιο Αιγαίο (24,3%) και η Δυτική Μακεδονία (22,3%). Ταυτοχρόνως, παρά την έκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, το ποσοστό μερικής απασχόλησης -επισήμως- παραμένει χαμηλό, στο 6,8% του συνόλου των απασχολουμένων, και το ποσοστό των απασχολουμένων (63,4%) εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (80%).

Η κατανομή της ανεργίας, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης δίδει προβάδισμα σε όλους όσοι δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (23,4%). Ακολουθούν οι πολίτες με λίγες τάξεις δημοτικού (18,9%), οι απόφοιτοι τριτάξιας μέσης εκπαίδευσης (18,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται σε εκείνους οι οποίοι έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (99,85) και στους πτυχιούχους μέσης εκπαίδευσης (10,6%).

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον μήνα Μάιο παρατηρείται μια μικρή αλλά εμφανής βελτίωση στην πορεία της εγγεγραμμένης ανεργίας τον μήνα Μάιο. Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 122.258 και αυξημένες κατά 71% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (71.655) και προσδίδουν θετικό πρόσημο στο ισοζύγιο του μήνα κατά +52.946 προλήψεις (έναντι +17.453 προσλήψεις τον προηγούμενο μήνα).

Η αύξηση των προσλήψεων πρέπει να αποδοθεί κυρίως στα προγράμματα επιδότησης θέσεων εργασίας στον τομέα του επισιτισμού και του τουρισμού. Δεδομένης της αυξημένης τουριστικής κίνησης αλλά και των νέων προγραμμάτων που τέθηκαν σε ισχύ, δεν αποκλείεται η τάση ενίσχυσης της απασχόλησης να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Στο εξής τα κίνητρα του ΟΑΕΔ για τις τουριστικές επιχειρήσεις διευρύνονται και για τις παρεμφερείς δραστηριότητες (τουριστικά γραφεία). Ήδη για το πρόγραμμα «διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου» έχουν υποβληθεί αιτήσεις για κάλυψη 70.000 εργαζομένων από το σύνολο των 110.000 που μπορεί να καλύψουν οι πόροι του. Συνολικά από το σύνολο των προγραμμάτων που έχει θέσει σε ισχύ ο ΟΑΕΔ έχουν διατηρηθεί επί του παρόντος 296.000 θέσεις εργασίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι είχαμε μείωση των αποχωρήσεων. Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 24.198 (αυξημένες κατά 25,43% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 23.622 (αυξημένες κατά 47,46% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 21.492 (αυξημένες κατά 14,31% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα).

Πηγή: www.kathimerini.gr