Σημαντικά υψηλή, στο 18,6%, παρά την επιβολή υψηλών προστίμων της τάξης των 8,3 εκατ. ευρώ σε ένα μήνα, παραμένει η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση «Αρτεμις» του υπουργείου Εργασίας, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε 31.596 επιχειρήσεις, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως τον Νοέμβριο του 2014, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 68,24 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) ήταν κυρίως δειγματοληπτικοί σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από κλιμάκια αποτελούμενα από υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ είναι στοχευμένοι στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, που με βάση τις μέχρι σήμερα ενδείξεις παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας, όπως επισιτιστικά επαγγέλματα βιοτεχνικά πάρκα, βιομηχανικές ζώνες, κομμωτήρια, πρατήρια βενζίνης, συνεργεία αυτοκινήτων, μεταφορικές επιχειρήσεις, λιανικό εμπόριο, καθαριότητα, κατασκευές, φιλοξενία, υπηρεσίες ασφαλείας και επιχειρήσεις φασόν.
 
Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας, 4.102 επιχειρήσεις βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (12,98%). Σε σύνολο 165.683 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 6.552 αδήλωτοι εργαζόμενοι (3,95%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 68.242.546 ευρώ. Από τους εργαζόμενους που απασχολούνταν αδήλωτοι στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, οι άνδρες ήταν το 55,05%, ενώ γυναίκες 44,95% αντίστοιχα. Ειδικά κατά το διάστημα 1 – 30 Νοεμβρίου 2014, που εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το ΣΕΠΕ και την ΕΥΠΕΑ, ελέγχθηκαν 2.516 επιχειρήσεις, ενώ 457 (18,16%) βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους.