Στο 18,6% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2018 έναντι 20,8% τον Σεπτέμβριο του 2017 και 18,9% τον Αύγουστο του 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Σεπτέμβριο του 2018, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.879.461 άτομα, οι άνεργοι ανήλθαν σε 887.009 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.199.929 άτομα. Ταυτόχρονα, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 88.205 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2017 (2,3%) και κατά 18.240 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018 (0,5%).

Οι άνεργοι επίσης μειώθηκαν κατά 111.221 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2017 (-11,1%) και κατά 10.154 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018 (-1,1%). Τέλος, οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 15.571 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2017 (-0,5%) και κατά 11.448 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018 (-0,4%).