Οι Έλληνες εργοδότες παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι αναφορικά με τις προθέσεις προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας της ManpowerGroup για τις Προοπτικές Απασχόλησης το γ’ τρίμηνο του 2016. Από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 20% αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 8% προβλέπει μείωση, το 67% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο εργατικό δυναμικό, ενώ 5% των εργοδοτών δεν γνωρίζει εάν θα υπάρξουν αλλαγές κατά το προσεχές τρίμηνο.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +7%, παραμένοντας σχετικά σταθερές τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας οι εργοδότες αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας -με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +13%- αναμένονται σε δύο τομείς, στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα της Γεωργίας προβλέπουν σταθερές αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του +11%, ενώ Προοπτικές +8% και +7% καταγράφονται στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών και στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική), αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες σε δύο τομείς αναμένουν μείωση του αριθμού του προσωπικού τους κατά το προσεχές τρίμηνο.

Οι εργοδότες του τομέα των Κατασκευών αναφέρουν απαισιόδοξα σχέδια προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του -12%, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης ανέρχονται σε -2%. Τέλος, σε διεθνές επίπεδο η έρευνα για το τρίτο τρίμηνο αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των απασχολούμενων αναμένεται να αυξηθεί σε 40 από τις 43 χώρες και επικράτειες κατά το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.